contro la palpitazione di cuore

Fermati cori, — ca Diu ti voli!

Fermati arma, — ca Gesù Cristu ti cumanna!

E’ firmata st’arma cu stu cori.

Cincu angili su’ partuti pi sanari stu malatu.

Santa Marta, Santa Maddalena e San Damianu,

Ca è medicu supranu

Prima ci passa la sò e po’ la mà manu.

Si recita tre volte e per tre giorni di seguito, girando la mano attorno al cuore. (Acicastello).